Condicions de contractació

Et convidem a conèixer tota la informació necessària respecte a les transaccions electròniques que realitzis en aquesta web.

D’una part, el proveïdor dels productes Montse Bernaus Abella, el nom comercial del qual és Crealia Shop (d’ara en endavant també el prestador) amb domicili social a c Escornalbou, 26, 43840, Salou, Tarragona , N.I.F. 78093452B i mail: hola@crealiashop.com sent titular del lloc web www.crealiashop.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

Crealia Shop aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzin en aquest portal garantint un espai compromès amb els drets d’usuaris i clients, per això et recomanem que abans de contractar qualsevol dels productes que posem a la teva disposició en aquesta web, llegeixis les presents condicions i els termes que s’apliquen a la prestació dels serveis que ofereix Crealia Shop propis de la seva activitat principal de venda de il·lustracions personalitzades, làmines i altres productes de productes il·lustrats i amb disseny propi.

Crealia Shop es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, Crealia Shop el notificarà publicant un anunci en el nostre lloc web.

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Aquesta web compleix amb les següents regulacions:

 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)
 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i
 • la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Característiques dels productes oferts

Crealia Shop ofereix un ampli i variat assortiment de productes. Els productes exposats a Crealia Shop són il·lustracions personalitzades, làmines i altres productes de productes il·lustrats i amb disseny propi .

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, el client ha de contactar amb Crealia Shop i proporcionar informació corresponent requerida per a l’adquisició dels productes disponibles en aquesta web. La informació per a realitzar la comanda que proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb Crealia Shop.

Des del moment de l’acceptació, el client adquireix la condició de Client de Crealia Shop. Tant en il·lustracions, làmines i altres productes són d’ús és privat. No pot usar-se com a logotip o imatge de marca. Preguntar per serveis de imatge corportativa o usos comercials a www.crealiadesign.com

Les comandes han de realitzar-se seguint els passos que t’anirà marcant Crealia Shop on podràs triar el producte i la quantitat d’allò que desitgis comprar.

Cupons de descompte

Els cupons o codis de descompte són d’ús individual i no acumulables i subjectes a les dates de validesa indicades. Crealia Shop es reserva el dret de cancel·lació de qualsevol promoció a clients individuals o col·lectius si es considera que s’està fent un ús abusiu o inadequat d’aquests.

Subscripcions

El client podrà realitzar comandes recurrents o periòdics d’una vegada i acceptar el lliurament i cobrament periòdic d’aquests. Aquests productes o tipus de comanda estan clarament indicats en la web i haurà de triar-se sempre el termini de repetició del mateix (setmanal, quinzenal o mensual).

El cobrament de cada lliurament es duu a terme en el moment en què es realitza la comanda i amb la periodicitat indicada es cobren els nous lliuraments de manera automàtica. Les subscripcions es poden cancel·lar o modificar sense cap cost fins dos dies laborables abans de l’enviament del producte.

Validació de compra

Una vegada efectuada la compra i realitzat el pagament, Crealia Shop et remetrà per -mail una confirmació de comanda.

És el moment de comprovar que tot està correcte. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació de la comanda.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per Crealia Shop constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Crealia Shop i els seus clients.

En cas de necessitar alguna modificació o l’anul·lació, la comunicació ha de realitzar-se en el termini de 2 dies des de la confirmació de la comanda, a través de correu electrònic: hola@crealiashop i sempre que la comanda no hagi estat enviada.

Preus i forma de pagament

El client es compromet a abonar els productes contractats a Crealia Shop en les formes de pagament acceptades per Crealia Shop i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas).

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent, en el seu cas, tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol. No obstant això, atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

En realitzar el pagament, Crealia Shop redirigirà a la passarel·la de pagament de Crealia Shop.

Crealia Shop accepta aquestes formes de pagament:

Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

No s’accepta cap altre mètode de pagament.

El pagament sempre és per endavant del 100% de la comanda i seran enviats quan confirmem el pagament.

Validesa dels preus i ofertes

Els productes oferts en la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als clients que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per a evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

Enviaments i transport

Despeses: Les despeses d’enviament estàndard (preus sense 21% IVA). Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament i condicions del servei.

Quan es realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida. L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Zones d’enviament:

 • Només es realitzen enviaments a Espanya (Península) i Balears.
 • No es realitzen enviaments a CANÀRIES, CEUTA I MELILLA.

Terminis de lliurament:

Si el producte es troba en estoc, l’enviament de la comanda serà cursat immediatament a l’adreça de lliurament indicat pel client i lliurat en el termini de 7 dies naturals a comptar des del moment de tramitació de la comanda.

En el cas de productes no disponibles i que s’han reservat, el període d’entrega comptarà a partir del període que Crealia Shop li hagi abans de finalitzar la compra.

S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

En el cas de productes personalitzats, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de llista d’espera i previsió d’entrega. Cal comptar amb almenys 4-6 setmanes d’antel·lació per a la realització d’un producte personalizat. En cas de necessitar el producte personalitzat amb menys temps, cal posar-se en contacte amb hola@crealiashop.com per concretar si hi ha la possibilitat d’entrega en un temps menor o no. En aquest últim cas, es pot aplicar un recàrrec per rapidesa en realització i entrega.

En general, tret que hi hagi festius pel mig, seguim aquesta regla per a assignar-te una data de lliurament que serà la més pròxima que podem oferir:

Els enviaments postals es realitzaràn un cop a la setmana. Es dipositarà al punt d’entrega (Santiveri de Vila-seca o Dunna Conceptstore de Salou) un cop per setmana podent-lo recollir durant l’horari d’obertura d’aquest establiment. Aquesta modealitat d’entrega no suposa cap despesa d’enviament.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través de la seva adreça de correu electrònic, que li sol·licitem a l’hora de fer el registre en la web, per a trobar una solució. Alternativament podríem posar-nos en contacte per telèfon, si ho hagués facilitat, o directament intentar un segon lliurament en l’adreça facilitada. En cas de no haver-se pogut contactar ni lliurar el producte en la primera ni segona visita, el client serà responsable de contactar amb el transportista o amb Packlink o l’empresa que aparegui en el momento de compra a les condicions del servei a través de correu electrònic i assumirà els costos addicionals que poguessin suposar successius lliuraments.

Transportistes

Per defecte Crealia Shop realitza els enviaments a través de la companyia https://www.packlink.es

 • No s’enviaran comandes en apartats de correus. Ens reservem el dret de retenir l’enviament de comandes amb adreces errònies. En tot cas ens posarem en contacte amb vostè segons les dades facilitades per a qualsevol incidència o dubte que pugui sorgir en la tramitació de la seva comanda.

Garantia

Sistema comú de l’Impost Sobre el Valor Afegit de la Unió Europea.

Atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost i la Directiva Europea 2008/8/CE, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

El preu dels productes comercialitzats per  Crealia Shop inclou l’IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d’IVA que s’apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l’IVA espanyol serà deduït i s’aplicarà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació dels productes.

Els preus dels Serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de Crealia Shop. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Política de devolucions

Només s’acceptaran cancel·lacions i/o devolucions en els següents termes.

a) Cancel·lació

El client podrà cancel·lar la seva comanda i sol·licitar el reemborsament íntegre de l’import si aquest encara no ha estat enviat, en el cas de productes no personalitzats. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres al més aviat possible des del formulari de contacte o envia’ns un email a hola@crealiashop.com i facilitar-nos les seves dades i número de comanda.

En el cas de productes personalizats, si cancel·les l’encàrrec amb l’esbós fet, has d’abonar el 25% del preu total en concepte de despeses de realització de l’esbós.

b) Devolució

Els nostres processos de selecció de productes il·lustrats, preparació i embalatge són molt estrictes i garantim que són enviats sense defectes. Verifiqui acuradament que els precintes que tanquen el seu paquet no hagin estat modificats o danyats.

 • Si la comanda arriba fins a 24h més tard dels acords, el client ha d’acceptar el lliurament i si, en obrir la caixa, alguna peça en mal estat pot obrir una incidència des del formulari de contacte o enviar un email a hola@crealiashop.com amb el número de comanda, nom dels productes i el nombre de peces en mal estat, així com una fotografia d’aquests.
 • No s’admetran devolucions de productes quan hagin estat oberts i/o manipulats, i no conservin els embalatges originals.
 • Haurà d’indicar en l’albarà de lliurament el motiu de la devolució en aquest extrem.

Només s’acceptaran devolucions de producte NO personalitzat de comandes amb evidència d’haver estat danyats en el transport i qualsevol queixa haurà de realitzar-se en el mateix moment de la recepció de la comanda.

Per a gestionar la reclamació, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres abans de 24 hores i enviar-nos un email a hola@crealiashop.com, indicant el seu nom, número de comanda i explicant detalladament l’ocorregut.

c) Desistiment

El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat), en els següents supòsits previstos per l’article 45 de la Llei de Comerç:

 • Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se amb rapidesa.
 • I en general tots aquells productes encarregats a distància que es realitzin a mida i de forma personalitzada: làmines personalitzades, tasses i altres productes personalitzats, etc., o que siguin susceptibles de còpia (llibres, etc.).

El client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108, conforme al que es disposa en BOE-A-2014-3329. Per a exercitar aquest dret es facilita un formulari on es podran emplenar les dades necessàries per a la gestió d’aquest.

Com retornar productes en els casos acceptats:

Per a retornar un producte en els casos previstos i acceptats per aquesta política de desistiment, han de seguir-se les següents instruccions:

 • No s’acceptaran devolucions a ports deguts.
 • Ha d’haver notificat a Crealia Shop el desig de desistir i haver obtingut l’autorització corresponent abans de realitzar l’enviament.
 • Ha de descarregar i completar el formulari de desistiment que apareix a continuació i enviar-lo al costat del paquet.

Ha d’introduir el /els productes(s) en un paquet degudament embalat. La direcció de devolució és:

 • Ha de portar el paquet (amb l’imprès adjunt de desistiment) a una Oficina de Correus o a una empresa de missatgeria i sol·liciti el comprovant de l’enviament. Haurà de conservar el justificant fins que rebi el reemborsament sol·licitat.

És responsabilitat del client conservar tots els justificants de recepció i remetre el paquet per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la seva data d’enviament.

En cas de repetides devolucions o reclamacions per mal estat o producte defectuós per part d’un mateix client, Crealia Shop es reserva el dret de no realitzar nous enviaments al client.

Les despeses de devolució seran per compte del client. Les devolucions dels imports es realitzaran en un termini de 14 (catorze) dies naturals següents a la data en la qual rebem el/els productes(s) retornat(s) en la direcció especificada.

Crealia Shop procedirà al reemborsament en la forma de pagament que el client hagi emprat en realitzar la comanda, i aquest reemborsament es trobarà subjecte al dret de Crealia Shop a retenir quantitats pels productes retornats que presentin danys. Li reemborsarem l’import abonat per el/els productes(s) retornat(s) menys les despeses d’enviament (si escau).

Model de formulari de reclamació o desistiment

El client/comprador podrà notificar la reclamació o el desistiment, bé a través de correu electrònic a: hola@crealiashop o bé per correu postal en l’adreça indicada en el formulari de desistiment.

Còpia i enganxa aquest formulari, el completes i l’envies per correu electrònic o postal.

L’usuari/comprador podrà notificar-me la reclamació, bé a través de correu electrònic a: hola@crealiashop.com o bé per correu postal dirigit a: Montse
Si ho desitja, també pot utilitzar el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de: Montse
c Escornalbou, 26, 43840 Salou (Tarragona)
E-mail: hola@crealiashop.com 

 • El producte:
 • Adquirit el dia:
 • Nom de l’usuari:
 • Domicili de l’usuari:
 • Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper)
 • Data:
 • Motiu de la reclamació:

Normativa Europea de consum

Informem que la Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç “en línia” emparada en l’última llei del consumidor. En aquest sentit, com a responsables d’una plataforma de venda en línia, tenim el deure d’informar els nostres clients sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.
Per a recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, el client ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Característiques dels productes personalitzats

Crealia Shop ofereix serveis de personalització de productes il·lustrats (làmines, tasses, samarretes, etc.).

Els articles, colors i materials dels nostres articles per a personalitzar poden variar lleugerament de les mostres exposades en la web segons disponibilitat, encara que sempre mantindrem la màxima qualitat i les característiques del disseny. En cas de segones comandes que siguin rèpliques del primer, preguem tenir en compte aquesta circumstància.

Les ofertes estaran marcades com a tal, i seran vàlides mentre apareguin en la seva pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.

Condicions de desistiment dels productes personalitzats

El desistiment és la facultat d’un consumidor d’un bé per a retornar-lo al comerç dins d’un termini legal, sense haver d’al·legar ni donar cap explicació sobre aquest tema ni sofrir una penalització.

En el cas dels productes personalitzats oferts per Crealia Shop en ser realitzats segons especificacions de client i personalitzats, NO S’ADMET EL DRET A DESESTIMIENT DE COMPRA.

Segons la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris es consideren Excepcions al Dret de Desistiment a tenor del Art 102 de la citada llei, el dret de desistiment no aplica al lliurament de:

 • Béns realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats.
 • Un servei d’aquest lloc web si s’hagués prestat i vostè hagués acceptat la seva prestació quan va sol·licitar el servei.
 • Contingut digital (incloent apps, programari digital e-books, MP3, etc.) que no hagués estat lliurat en un suport material (és a dir, no continguts en suports com a CD o DVD) si el comprador hagués consentit l’execució en el moment del lliurament i sense que resulti possible el seu desistiment des d’aquest moment.
 • Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes amb l’excepció de contractes de subscripció.

L’excepció al dret de desistiment per a productes digitals o personalitzats serà aplicable en tots dos casos.

Aquí pots descarregar el formulari de desistiment en cas que procedeixi.

Devolucions dels productes personalitzats

Ens comprometem a acceptar devolucions i a córrer amb les despeses de la devolució NOMÉS en els següents casos:

 • Enviament d’un article en lloc d’un altre
 • Article defectuós (té tares, taques…) i no ha estat notificat/informat prèviament.

Si es compleixen les condicions per a la devolució:

Complint amb la normativa vigent, el client té un termini de 14 dies naturals a partir de la data de recepció per a retornar una comanda en els 2 supòsits acceptats. Es comprovarà que l’estat del producte estigui en condicions normals i que no presenti signes de manipulació.

Per a poder començar un procés de devolució, abans de realitzar-la, serà necessari comunicar-lo via email a Crealia Shop on li indicarem els passos perquè pugui enviar-nos la comanda. No acceptarem devolucions sense la prèvia comunicació esmentada.

Si el motiu de la devolució d’una comanda o part d’ell no està contemplat en el llistat anterior, no retornarem l’import de l’article ni les despeses de devolució. Exemple: si no convenç el disseny, color o qualitat de l’article, etc.

Crealia Shop no acceptarà els enviaments a ports deguts o contrarremborsament i en els quals no s’hagin abonat les despeses d’enviament ni de devolució.

És necessari que el producte estigui en perfecte estat de conservació amb tots els seus accessoris.

Si la devolució està dins dels supòsits acceptats, i comprovat el seu estat, retornarem l’import de la comanda, descomptant les despeses de transport, mitjançant transferència bancària.

Servei postvenda

Disposem d’un servei de postvenda per a solucionar qualsevol problema amb els nostres productes o enviaments a través del qual s’ofereix l’atenció més ràpida i eficaç als nostres clients.

Per a contactar amb nosaltres o plantejar-nos qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

 

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre Crealia Shop i el Client.

Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges fotogràfiques, correus, textos, dades d’accés com a clients i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les Parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l’obligació de cap confidencialitat. Totes dues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

Més informació sobre privacitat: consultar la nostra política de privacitat.

Política de Protecció de Dades

Per a obtenir informació completa sobre els teus drets i la política de protecció de dades que apliquem a aquesta web i a tots els nostres serveis, recomanem visitar la Política de Privacitat i la Política de cookies.

Limitació de responsabilitat

Crealia Shop es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que el client haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

L’usuari/client és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i seguretat de la pàgina web i per a totes les activitats que ocorrin en la pàgina web una vegada lliurada per part de Crealia Shop. El client es compromet a notificar immediatament a Crealia Shop de qualsevol violació de la seguretat del portal.

Crealia Shop no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat de la seva pàgina web.

 El client es compromet a mantenir indemne Crealia Shop de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos (incloent danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris Raonables d’advocats com a resultat de qualsevol incompliment per part del client/comprador d’aquestes condicions, sigui o no considerat com a material o immaterial; l’ús o indegut dels Serveis per la seva part o qualsevol persona que actuï en el teu nom o utilitzi el seu compte en Crealia Shop o per qualsevol violació material o immaterial de qualsevol dret, títol o interessos de tercers.

La nostra única responsabilitat, serà subministrar el producte en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

Crealia Shop no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut dels productes subministrats.

Idioma

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Crealia Shop i el Client és el català, però també pot ser en castellà.

Jurisdicció i Lleis aplicables

Crealia Shop i EL CLIENT, es regiran per a dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina Web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Comentaris i suggeriments:

Els teus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Et preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.