La teva privacitat és molt important per a nosaltres. El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Crealia Shop a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Montse Bernaus Abella, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per Montse Bernaus Abella, com a responsable del tractament.

Responsable del tractament:

 • Identitat: Montse Bernaus Abella (també el prestador o Crealia Shop indistintament)
 • NIF: 78093452B
 • Adreça postal: c Josep Vicenç Foix, 7, 43480 Vila-seca, Tarragona
 • Correu electrònic: hola@crealiashop.com
 • Lloc web: www.crealiashop.com

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Crealia Shop recapta i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti a www.crealiashop.com

 • Dades identificatives: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.
 • Dades contractuals: dades d’operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Amb quina base legal es tracten aquestes dades?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • Compra el producte o servei mitjançant la nostra pàgina web www.crealiashop.com
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de Crealia Shop d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

Finalitat del tractament:

En aquesta web, existeixen diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

 • Subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzats exclusivament per a enviar la *Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.crealiashop.com
 • Comentaris-testimonis: Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.
 • Contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.
 • Registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.
 • Venda: També tracto dades per a gestionar la compra de làmines, il·lustracions i/o altres productes il·lustrats, incloent-hi la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.
 • Descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s’incorporen periòdicament en diferents formats. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per a activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb els fins indicats per a subscriptors.

Temps de conservació de les dades personals

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 et seq. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, tret que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

Quins són els teus drets en el que concerneix l’ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Crealia Shop estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).


Per a exercitar aquests drets, pot escriure a hola@crealiashop.com

Serveis de directori

Els serveis d’inclusió en directori seran gratuïts referenciats en la pròpia web. www.crealiashop.com procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen en la Web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l’exactitud en tot moment de les dades consignades en aquestes.

Les dades i altres continguts dels anuncis inserits en els directoris són facilitats pels directoris professionals anunciants, per la qual cosa www.crealiashop.com no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus serveis.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que www.crealiashop.com únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Accions de remàrqueting: Google *Ads

*Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. En www.crealiashop.com s’utilitza Google *Ads, la plataforma de publicitat de Google que permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc.
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.).
 • Interessos (activitats, aficions, etc.).
 • El que compren en internet i per altres canals.

Les dades obtingudes a través de Google *Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Notificació i declaració de bretxes

A Crealia Shop assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Crealia Shop, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de Crealia Shop, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, Crealia Shop t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per a gestionar dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Crealia Shop comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Crealia Shop.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de *hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni *Privacy *Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eina d’email màrqueting:
 • Eina de facturació: www.contasimple.com
 • Eines d’anàlisis: www.dondominio.com
 • Eina de xat en línia:
 • Eina de missatgeria: www.packlink.com

Segmentació i elaboració de perfils

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció, contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, serà utilitzada a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb (la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L’elaboració de perfils, mitjançant l’anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teves Dades Personals per a avaluar determinats aspectes personals, com (l’anàlisi i predicció de la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds). Sent la lògica aplicada per a l’obtenció d’aquests perfils la utilització de procediments estadístics i sent les conseqüències d’aquest tractament de les seves dades mitjançant la realització de perfils, l’enviament de comunicacions personalitzades del seu interès amb continguts relacionats amb productes il·lustrats o activitats artístiques.

La base legal per al tractament de les seves dades per als fins indicats i l’elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada.

Les dades que utilitzem en l’elaboració de perfils i que vam mostrar als anunciants no són dades que permetin identificar als usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, país, gènere, etc.

Enllaços d’afiliats i publicitat

En aquesta web s’ofereix a l’Usuari continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços que et pots trobar, existeix la possibilitat d’informar i de fer referència a productes i/o serveis i/o *infoproductos de tercers. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits és facilitada pels propis anunciants, per la qual cosa www.crealiashop.com no es fa responsable en cap cas d’inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni pot oferir garanties sobre l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants, o la qualitat dels seus productes i/o serveis, encara que sempre es recomanaran aquells productes o serveis que www.crealiashop.com i el seu equip hagin provat.

A més, els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de www.crealiashop.com , que lògicament no és responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Tot usuari ha de comprendre que qualsevol relació contractual o extracontractual entre l’Usuari i els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquesta web, s’entenen realitzats exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. www.crealiashop.com únicament actua com a llit o mitjà publicitari i, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquesta web.

Secret i seguretat de les dades

www.crealiashop.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

(Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)

www.crealiashop.com no pot garantir l’absoluta *inexpugnabilidad de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Crealia Shop s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Crealia Shop per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Crealia Shop haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client el sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.crealiashop.com , exonerant a Montse Bernaus Abella (Crealia Shop), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Montse Bernaus Abella (Crealia Shop) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Crealia Shop es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.